Klauzula informacyjna

Powrót

1. Współadministratorami danych osobowych są podmioty wchodzące w skład Grupy ASTOR, których szczegółowe dane znajdują się pod tym linkiem https://www.astor.com.pl/astor-firmy.html

2. Wszelkie uwagi związane z przetwarzaniem przez Grupę ASTOR danych osobowych można kierować na adres email: daneosobowe@astor.com.pl

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:a. art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tj.wykonania umowy polegającej na nieodpłatnym udostępnieniu zamówionego materiału/broszury;b. art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – tj. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na kontakt w celu przekazywania informacji handlowych.

4. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy/współpracownicy Grupy ASTOR, którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Grupę Astor do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. W zakresie oraz na zasadach wynikających z RODO posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@astor.com.pl (przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu e-mail podanego przez Panią / Pana w formularzu kontaktowym).

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne w celu prowadzeni aż Państwem komunikacji w zakresie oferty Grupy ASTOR.

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Człowiek, który myśli
o swoim pierwszym
robocie przemysłowym...

ZRÓB PIERWSZY KROK

© Copyright 2020 ASTOR.
Wszystkie prawa zastrzeżone

ASTOR Sp. z o.o.
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków